PSINCOVÝ KAŠEL je opět aktuální, podzim (i jaro) je jeho doba. Chladnější vlhké počasí, výkyvy teplot, mlhy… každý rok onemocní poměrně dost psů včetně vlkodavů. Onemocnění probíhá, respektive může probíhat, u vlkodavů odlišně než u ostatních plemen. Bohužel průběh může být u vlkodavů výrazně závažnější. Ale nemusí, nechci strašit, jen tím chci říct, že není na místě s léčbou otálet a je nutné příznaky dobře sledovat. Onemocnění může nastartovat a komplikovat stres a zátěž. Onemocnění je velmi nakažlivé !!!

Psincový kašel:
– je onemocnění horních cest dýchacích s různým rozsahem a závažností příznaků
– je onemocnění způsobené různými původci, tedy lépe řečeno původců bývá více
– příznaky a postižení mohou být velmi lehké až chovatelem téměř nepoznané, ale i velmi těžké s případnými celoživotními následky, především postižení srdce namáhavým kašlem.
– pokud se přidají komplikace a zápal plic, může onemocnění končit i úhynem
– prvním příznakem bývá suchý dráždivý kašel. Majitelé počáteční příznaky připisují tomu, že pes něco špatně spolkl a dráždí ho to ke kašli. V lepším případě se po krátké kašlací epizodě dál nic neděje, v horším nastává prohloubení příznaků a přidávají se další.
Záchvaty suchého dráždivého kašle jsou zpočátku bez výhozu. Po několika hodinách se objevuje produkce většího množství vazkého bílého hlenu. Vlivem kašle může dojít ke zvětšení srdce, při komplikacích i trvalému.
Kašel se dá snadno vyvolat lehkým tlakem na průdušnici nebo náhlou aktivitou. U jiných plemen bývá onemocnění vleklejší, většinou bez teploty a až při rozvoji bakteriálních infektů se může objevit hleno- hnisavý výtok , únava, deprese, dušnost. U vlkodavů může stoupat teplota velmi rychle a i zhoršování zdravotního stavu v některých případech může být velmi rychlé a závažné! Může jít o hodiny.
– pokud je kašel suchý a dávivý, je potřeba ho tlumit. Pokud je vlhký, je potřeba usnadnit odkašlávání.
– v psím kolektivu se často objevují příznaky postupně u dalších psů. Inkubační doba je 3-7 dní (ale i déle, až 2 týdny). Je nutné brát ohled na to, že je pes infekční i 14 dní po prodělaném a vyléčeném onemocnění.
Antibiotika zpravidla nepůsobí na prvotního původce (virus psí parainfluenzy, ale i jiné), ale na následné bakterie (především Bordetella bronchoseptica, ale i bakterií může být více druhů), které nemoc rychle komplikují. Je tedy nutné, aby antibiotika měla co nejširší záběr, rychlý nástup a byla podána co nejdříve po začátku vzestupu teploty.
K pozitivnímu zvratu příznaků dojde velmi brzy a nebo bohužel vůbec.
Pes potřebuje klid.
MVDr Zuzana Málková

Základní informace o zápalu plic irských vlkodavů

Příznaky a průběh zápalu plic mohou být u vlkodavů specifické. Zápal plic je pro vlkodava nebezpečné onemocnění a může ho ohrozit na životě. Proto je velmi důležitá včasná diagnostika a správná a rychlá léčba.

Diagnóza není snadná, protože příznaky jsou zpočátku všeobecné pro většinu začínajících onemocnění a do jisté míry i individuální. Proto, než dojde ke správné diagnóze, může být již zdravotní stav velmi vážný. Často se také stává, že standardní postupy a používání obvyklých léčiv nejsou účelné, nevedou k uzdravení a problémy se často vrací.
Nástup zdravotních potíží může být velmi rychlý, během několika hodin může být stav opravdu vážný. Doporučuje se bezprostředně zahájit léčbu i pokud je „jen“ nějaká pochybnost. Podat antibiotika a nečekat na projevení se ostatních příznaků.
Úspěšnost léčby a přežití psa je závislé na rychlosti správné léčby. IW je zvlášť vnímavý pro toto onemocnění a někdy je potřebné na to veterináře upozornit.
Ve většině případů je přítomen i některý z predispozičních faktorů, například psincový kašel, vdechnutí cizího předmětu, s narkózou spojené poranění průdušnice, problémy s polykáním, případně jiné celkové zánětlivé onemocněnínebo celková sepse. Zápal plic je pak následná komplikace. Ale samozřejmě může jít i o primární a samostatné onemocnění.
Mnoho let se předávají mezi chovateli a majiteli vlkodavů informace o efektivním způsobu léčení. S novými možnostmi dochází ke změnám v doporučovaných léčivech. Příznaky a proto i následná léčba jsou do jisté míry pro plemeno specifické. Veterinární lékaři to nemusí znát a dodržují tedy obvyklé postupy. Veterinář vždy nemusí poznat, že se jedná o zápal plic.

Příznaky: Typické je, že problémy nastupují velmi rychle. Nejdříve je patrná ztráta zájmu o okolí, letargie a ztráta zájmu o krmení. U většiny vlkodavů nedochází při zápalu plic k nosnímu výtoku, i když v některých případech tomu tak být může. U některých psů se projeví i příznaky bolesti břicha.
Pes má dýchací potíže, mění postoj i když poslechově nemusí být ještě žádná změna patrná. Nejčastějším příznakem bývá typický postoj – natažený krk a hlava nesená rovně, aby se psovi lépe dýchalo. Pes si nechce a nemůže lehnout na bok, pokud leží, tak v poloze “sfingy”. Může, ale nemusí mít kašel.
Teplota je někdy velmi vysoká, ale v některých případech nestoupá vůbec. Jedním z nejproblematičtějších ukazatelů pro potvrzení diagnozy je to, že změny na plicích nemusí být patrné na rentgenu, zejména v začátku onemocnění. Nález na RTG se v některých případech ukáže až během pěti dnů nebo i později. Do té doby ale může být stav psa natolik vážný, že dojde k úhynu.
Jsou případy, kdy veterinář diagnostikuje pneumonii u vlkodava chybně jako srdeční selhání. (onemocnění srdce). Některé příznaky vzbuzují i obavy z torze žaludku.

Léčba antibiotiky musí být zahájena co nejdříve. Pokud nedojde ke zlepšení do 24-36 hodin je nutné změnit preparát nebo doplnit léčbu.

Je nutné zabránit dehydrataci. Někdy je potřeba přísun tekutin zajistit infuzí (pokud nemá pes srdeční nedostatečnost) a nebo podkožní aplikací.Důležitá je inhalační terapie – vlhké prostředí a pára, povzbuzování psa kašli. Nepodávat preparáty tlumící kašel!! pokud není kašel suchý a vysilující. infekce. Prospěšné je použití mukolytických látek (látky, které ztekucují hlen) a ostatních látek pomáhajících odkašlávání.

Polohování psa – měnit polohu nejméně 4x denně. Dobré je naučit se i rychlý poklep hrudníku, střídavě na obou stranách do misky sevřenými dlaněmi. Důležité je psa příliš nezatěžovat, ale přesto mu nějaký pohyb zajistit. Pokud musí být hospitalizován, je důležité, aby ho ošetřovatel prováděl. Je přitom ale nutné brát v úvahu, že kapacita plic je omezená. V deštivém nebo chladném počasí může být pes venku jen po nezbytně nutnou dobu (vyvenčení). Protože azithromycin dobře působí na nejčastěji se vyskytující mikroorganizmy, je přípravkem první volby při terapii pneumoniie IW.
Azithromycin – účinná látka v různých specialitách: Azitrox, Sumamed, Zitrocin
Aby nedošlo k nevolnosti dává se 1. den dávka 5 mg/kg a druhý den zvýšíme dávku na 10 mg / kg. Pokračujeme vyšší dávkou nejméně 5 dnů po posledním odeznění klinických příznaků.

Dříve se doporučovala se třítýdenní léčba Baytrilem a Antirobe.
Existuje i celá řada dalších antibiotik, která jsou při zápalu plic u IW použitelná. Efektivní bývají a doporučují se léky s účinnou látkou ceftiofurum – Excenel, Eficur, Naxcel, přestože nejsou schváleny pro psy. Nejsou známy žádné vedlejší účinky. Excenel je lék doporučovaný vlkodaváři, kteří mají zkušenosti s pneumonií ve Velké Británii. Pokud nedojde ke zlepšení po zahájení běžné léčby do 24 -36 hodin je vhodné ho použít.
Dále se používají Ceporex nebo Marbocyl. Ale ne rostoucím psům mladším 12 měsíců.

Je na každém majiteli vlkodava a na domluvě s jeho veterinářem, jak se rozhodne. Toto jsou rady vycházející ze zkušeností mnoha majitel vlkodavů ve světě.
Touto problematikou se již dlouho zabývá IW Health Group, informace shromažďuje a poskytuje doporučené postupy léčby, které mohou některým psům zachránit život.
MVDr Zuzana Málková

Kategorie: Aktuality